Economie

Restaurantul Panoramic, situat pe Tâmpa, în Braşov, va fi redeschis după 15 ani

Restaurantul Panoramic, aflat pe muntele Tâmpa, la poa­lele căruia se află Braşovul, va fi redeschis după 15 ani. ANA Hotels a preluat la sfâr­şitul anului 2022 restaurantul Panora­mic de la Aro Palace şi anunţa încă de atunci că are în plan punerea acestuia în circuitul turistic. Restaurantul urmează a fi redeschis anul viitor.

♦ Grupul ANA Hotels, controlat de George Copos, a încheiat anul 2023 cu afaceri de 207 mil. lei, în creştere cu 29% ♦ Este pentru prima oară în istoria companiei când veniturile depăşesc pragul de 200 mil. lei.

Restaurantul Panoramic, aflat pe muntele Tâmpa, la poa­lele căruia se află Braşovul, va fi redeschis după 15 ani. ANA Hotels a preluat la sfâr­şitul anului 2022 restaurantul Panora­mic de la Aro Palace şi anunţa încă de atunci că are în plan punerea acestuia în circuitul turistic. Restaurantul urmează a fi redeschis anul viitor.

Achiziţia restaurantului vine în com­pletarea serviciilor de transport pe cablu pe care ANA Hotels le administrează pe muntele Tâmpa, telecabina din Braşov fiind în portofoliul ANA Hotels. Grupul are în plan, odată cu re­novarea restau­ran­tului de pe Tâmpa, şi înlocui­rea telecabinei care va transporta turiştii de la poa­lele mun­telui până în vârf, unde se află res­taurantul. Cele două proiecte vor însuma investiţii de peste 11 milioane de euro.

„În cursul acestui an, va fi lansat un pro­iect unic pentru oraşul Braşov, în va­loa­re estimată de peste 11 mi­lioane de euro, ce vizează două repere emblematice pen­tru oraş, anume înlocuirea te­leca­binei Tâmpa cu una de ultimă generaţie si reabilita­rea Restaurantului Panora­mic, cu păstrarea specificului arhitecturii originale, din anii ’70, acesta urmând a fi redeschis pentru public după mai bine de 15 ani“, spun pentru ZF reprezentanţii ANA Hotels.

Tranzacţia privind cumpărarea restau­rantului a avut loc la sfâr­şitul anului 2022, însă valoarea nu a fost făcută publică. Aro Palace a tot încercat să vândă restaurantul Panoramic, care stă închis de câţiva ani, iar preţul cerut iniţial de compa­nie a fost de peste 1 mil. euro. Ne­go­cierile dintre George Copos şi Aro Palace au început în urmă cu câţiva ani, însă cele două părţi nu s-au înţeles până la finalul anului 2022, când au bătut palma.

George Copos a investit semni­ficativ în ultimii ani în activele ho­teliere din porto­foliul gru­pu­lui său. Cea mai mare in­vestiţie, de peste 40 mili­oane euro, a fost în Athe­nee Palace Bucha­rest, care a fost renovat în două etape şi a re­nun­ţat la brandul Hilton pentru a trece sub um­brela InterConti­nental. Proiecte de renovare mai sunt şi acum în curs la hotel.

„În perioada imediat următoare, pla­ni­ficăm procesul complex de renovare a nou­lui restaurant principal şi a bucătăriei din cadrul Hotelului InterContinental Athénée Palace Bucharest, finalizarea Café Athe­née, în mai 2024, şi demararea lu­crărilor de renovare a spaului din cadrul acestui hotel“. Cea mai recentă inves­tiţie finalizată de grupul hotelier a fost în renovarea hotelului Europa din Eforie Nord, inves­ti­ţia s-a ridicat la 14 milioane euro. Lucrările au început în toamna anului trecut şi au fost finalizate în luna aprilie a acestui an.

Din grupul ANA Hotels fac parte ho­telurile Athenee Palace Interconti­nental, Crowne Plaza, am­bele din Bucureşti, şi trei unităţi hoteliere din Poiana Braşov, Spor­tul, Bradul şi Poiana, şi Hotelul Europa împreună cu centrul spa ANA Aslan Health Spa din Eforie Nord.

Anul trecut, ANA Hotels a trecut pentru pri­ma dată în istoria companiei peste pra­gul de 200 mili­oane lei venituri, obţi­nând o cifră de afaceri de aproape

207 milioane lei, după un avans de 29%, po­trivit in­for­maţiilor furnizate de companie. Pentru anul acesta, grupul ho­telier esti­mea­ză ve­ni­turi de 224 milioane lei. În pofida creşterii, anul 2024 nu va fi lipsit de provocări.

„Din perspectiva activită­ţilor din tu­rism, ne aşteptăm la o uşoară contracţie a consumului faţă de anul 2023. Aceasta este determinată, pe de o parte, de factorii externi geopolitici, care afec­tează circulaţia turiştilor stră­ini către România, dar şi a pro­movării deficitare a Ro­mâ­niei ca destinaţie turis­tică, fiind mai redusă faţă de alte ţări din re­giune. Pe de altă par­te, con­textul intern generează şi el o contracţie a con­su­mului, prin creş­terea pre­ţu­rilor şi modi­ficările fiscale din domeniu, anul elec­toral în care multe com­panii sunt într-o perioadă de aş­tep­tare privind in­vestiţiile şi proiectele de dezvoltare, până după alegeri“, au mai spus repre­zentanţii com­paniei.

Vizualizări: 96

Trimite pe WhatsApp

Alte articole din Economie:

Citește și: